Zakres świadczonych usług przez agencję celną:

  • kompleksowa usługa rejestracji samochodów z UE od A do Z,
  • urząd celny, urząd skarbowy, wydział komunikacji,
  • deklaracje AKC-U, AKC-R
  • elektroniczna akcyza,
  • występowanie o zwrot akcyzy,
  • tłumaczenia wszystkie języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, itp.
  • samochody kolekcjonerskie - zwolnienia z akcyzy, wpis auta do rejestru wojewódzkiej ewidencji ruchomych zabytków.

Gwarantujemy opinie fachowych rzeczoznawców.

Stale poszerzamy zakres usług, zgodnie z życzeniami współpracujących z nami firm.

 

Używany przez nas program jest zatwierdzony przez Urząd Celny.

Agencja Celna KARO jest w pełni przygotowana pod względem technicznym oraz kadrowym do świadczenia w/w usług. Wieloletnia praktyka naszych fachowców i nieposzlakowana opinia w Urzędzie Celnym jest gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie.

tel. + 48 607 956 907
e-mail: marta.karo@onet.pl